Op zoek naar platform onderwijs?

platform onderwijs
Platform VVVO Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs.
Nieuwe voorzitter PLATFORM VVVO. Tijdens de Algemene Ledenvergadering met de vakinhoudelijke verenigingen is op 4 oktober Hans Kok unaniem benoemd tot voorzitter van het bestuur Platform VVVO. Hans Kok is zijn hele werkzame leven werkzaam in het onderwijs. Als leraar informatica, maatschappijleer, decaan, en teamleider op scholen.
Arbeidsmarktplatform PO Arbeidsmarktplatform PO.
Tegemoetkoming aanpak lerarentekort. Regionale samenwerking schoolbesturen. Minister Slob bezoekt RTC Transvita. Effectmeting 2017 Regionale Transfercentra in primair onderwijs: focus verleggen. Verschillende identiteiten scholen juist belangrijk voor ons rtc. Ik ben op zoek naar.: Oplossingen voor werkdruk. Digitale magazines van het platform.
Het platform onderwijs2032: hun eerste advies.
Integendeel: het platform lijkt haar advies vooral te zien als een uitnodiging tot verdere discussie, niet als een op wetenschap gebaseerd antwoord op de uitdagingen waarvoor het onderwijs zich nu en in de toekomst gesteld ziet. Wat leren we hiervan?
Home Ons Onderwijs 2032.
Op onderdelen wordt afstand genomen van het advies van het Platform Onderwijs2032. Niet langer wordt uitgegaan van kennisdomeinen, de eigenheid en positie van de vakken in het voortgezet onderwijs blijft behouden, en op verzoek van de Tweede Kamer worden geen ontwikkelteams opgezet voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden.
Visie Ons Onderwijs 2032.
De visie werd vervolgens beproefd tijdens de Verdiepingsfase. Hier verkende Onderwijs2032 in hoeverre verschillende elementen die het Platform heeft voorgesteld haalbaar zijn in de praktijk. Het advies Ons Onderwijs2032 geeft een visie op meer eigentijds onderwijs en hoe daar te komen.
Eindadvies Platform Onderwijs2032 Ons onderwijs2032 Rapport Rijksoverheid.nl.
Het Platform Onderwijs2032 heeft in 2015 in opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs een maatschappelijke dialoog gevoerd over de inhoud van het primair en het voortgezet onderwijs. Het doel was te komen tot een visie op de kennis en de vaardigheden die leerlingen moeten opdoen met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de samenleving.
VTOI-NVTK Platform Onderwijs 2032.
01/10/2015 Rijksoverheid.nl Oproep Dekker te reageren op Advies Platform Onderwijs 2032 01/10/2015 Rijksoverheid.nl Kamerbrief Advies Platform Onderwijs 2032 27/10/2015 Platformleden in gesprek met vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer. Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer.
Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek.nl Het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek POA is hét platform in de Achterhoek dat zich bezighoudt met en sterk maakt voor het verbeteren van de regi
Het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt POA is een essentiële partner binnen de Achterhoek Agenda 2020, waarin overheden, ondernemers en organisaties samen optrekken voor een vitale Achterhoek. Het POA maakt de knelpunten op de arbeidsmarkt transparant en fungeert als aanjager bij het oplossen hiervan.
Cookiewall: Cookies op de Volkskrant de Volkskrant.
Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op volkskrant.nl die aansluiten op uw interesses.

Contacteer ons