Resultaten voor platform participatie

platform participatie
Home Platform Participatie.
De website is donderdag 15 februari 2018 gedurende een korte periode niet bereikbaar geweest voor het indienen van een zienswijze. Diegenen die hierdoor gedupeerd zijn, verzoeken wij vriendelijk om contact op te nemen met de directie Participatie, telefoonnummer 0707 456 8999 of een e-mail te sturen naar info@platformparticipatie.nl.
Platform Participatie Doe mee Rijksoverheid.nl.
Zoek binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Het Platform Participatie PP assisteert de Rijksoverheid bij het betrekken van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij projecten. Ook ondersteunt het PP waar nodig bij de bewaking van de kwaliteit van het participatieproces en de uitvoering ervan.
Platform Participatie Contact Rijksoverheid.nl.
Platform Participatie PP Contactformulier Platform Participatie. Taakomschrijving Platform Participatie. Het Platform Participatie is een initiatief van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat IenW. Het platform heeft als doel om burgers, bedrijven en organisaties te laten meedenken en meepraten over projecten van het ministerie.
Platform Participatie Het heette hiervoor Centrum Publieksparticipatie CPP, daarvoor Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat Overheden op Infrasite.nl.
Wegen Rail GWW Water Verkeer Innovatie Ruimte Aanbesteden Energie Licht Projectmanagement Mobiliteit Asset Duurzaam Riolering. OV Reisinformatie Asfalt Parkeren Installatie eMobility Kabels Leidingen Bouwen Software CAD Bruggen Tunnels Geld Vacatures. Nieuws van en over Platform Participatie. Natura 2000 Beheerplan Deltawateren van kracht.
Platform Participatie en werk Stimulansz.
Het Platform Participatie en Werk is voor u, als professional in het sociaal domein, een onmisbare bron van kennis. U krijgt het laatste nieuws op uw vakgebied heet van de naald. Tegelijkertijd biedt het platform de gelegenheid om uw vakkennis te vergroten.
DuneWorksPlatform Participatie DuneWorks.
De bijeenkomst van 19 september vindt plaats in Het Sieraard op de Postjesweg 1 in Amsterdam-West. Inloop: 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur. Afsluiting: 22.00 uur met een hapje en drankje. Er is ruimte voor maximaal 80 deelnemers. Platform Participatie uitnodiging voor drie bijeenkomsten.

Contacteer ons