Op zoek naar platform taalgericht vakonderwijs?

platform taalgericht vakonderwijs
Taalgericht Vakonderwijs Klare taal.
Gebruik de Kijkwijzer van het Platform Taalgericht Vakonderwijs. Zoek inspirerend lesmateriaal. Volg een vorming over taalgericht vakonderwijs bij een agentschap integratie inburgering of bij Huis van het Nederlands Brussel. Of kies je voor een intensief coachingstraject voor taal en vakdocenten?
Tip: platform Taalgericht Vakonderwijs Onderwijs van Morgen.
Daarover lees je meer op het online platform Taalgericht Vakonderwijs. Op het online platform Taalgericht Vakonderwijs een samenwerkingsverband tussen onder meer het SLO en lerarenopleidingen vind je alles dat je wilt weten over taalgericht vakonderwijs. Volgens hen staat taalgericht vakonderwijs voor een didactiek die gebruik maakt van het feit dat taal een belangrijke rol speelt bij het leren, wat er ook geleerd wordt.
Taalgericht vakonderwijs en taalbeleid SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.
De leerling begrijpt het vak beter en werkt bovendien aan zijn of haar taalvaardigheid. De website taalgericht vakonderwijs geeft diverse informatie over taalgericht vakonderwijs en over het platform Taalgericht vakonderwijs dat de ontwikkeling ervan ondersteunt. Veelgestelde vragen rond het platform Taalgericht vakonderwijs.
Taalgericht vakonderwijs.
Die vak en taaldoelen worden gelijktijdig ontwikkeld via contextrijk onderwijs: vol interactie en met taalsteun. De drie begrippen context, interactie en taalsteun zijn de kapstokken voor taalgericht vakonderwijs die in publicaties daarover steeds terugkomen. Leoned Vakportaal Nederlands Schooltaalwoorden vmbo Schrijven in de MM-vakken Taalbeleid VO. Over het Platform.
Taalgericht vakonderwijs.
Het Platform Taalgericht Vakonderwijs werkt aan de ontwikkeling en implementatie van taalgericht vakonderwijs; zie ook www.taalgerichtvakonderwijs.nl. Het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit LEONED verzorgt een kennisplatform over taalontwikkelend lesgeven met praktijkvoorbeelden en theoretische achtergronden; zie www.leoned.nl. Handboek Taalgericht vakonderwijs.
Veelgestelde vragen rond het platform taalgericht vakonderwijs SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.
Het Platform Taalgericht Vakonderwijs is een samenwerkingverband tussen op dit moment 15 instellingen SLO, APS, CPS, lerarenopleidingen in Amsterdam, Utrecht en Tilburg, etc die hun kennis en ervaringen op het gebied van taalgericht vakonderwijs bundelen en verspreiden ten behoeve van docenten, schoolleiders, leerlingen en instellingen die werken aan onderwijs.
jubileumconferentie Platform Taalgericht Vakonderwijs.
Op 30 november 2016 organiseert het Platform Taalgericht Vakonderwijs een jubileumconferentie voor vak én taaldocenten, taalcoördinatoren en nascholers in po, vo en mbo. Het thema is Werken aan Vaktaal. Welke kennis over taal is nodig in contextrijke lessen waarin vakdoelen voorop staan, veel interactie plaatsvindt en leerlingen taalsteun wordt geboden?
Trefwoorden archief: Platform Taalgericht Vakonderwijs.
Op 30 november 2016 organiseert het Platform Taalgericht Vakonderwijs een Landelijke werkconferentie Werken aan vaktaal. Het voorlopig programma is nu bekend en de inschrijving voor de conferentie is geopend. Werkconferentie Taalgericht Vakonderwijs: dien een voorstel in! Op 30 november 2016 organiseert het Platform Taalgericht Vakonderwijs zijn tweejaarlijkse werkconferentie.
TVO: Taalgericht vakonderwijs vo S1620 Vo Cursussen Cursussen, trainingen, workshops en conferenties Start.
Hiervan doet u verslag in de eerstvolgende bijeenkomst. Wat u verder nog moet weten. Vanaf de website van het Platform taalgericht vakonderwijs, waarin de CED-Groep participeert, zijn veel handige producten te downloaden waarmee u vorm en inhoud kunt geven aan taalgericht vakonderwijs.

Contacteer ons